Kompensuojamas Gydymas su Ligonių Kasa

Kompensuojamas Gydymas su Ligonių Kasa

Odontologijos klinika „Meleda“ yra sudariusi sutartis su Teritorine ligonių kasa, todėl  už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas apmokės Jūsų teritorijos Ligonių kasa.

Gyventojai, turintys teisę į šią programą:

  • asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
  • vaikai iki 18 metų (jiems protezavimo paslauga teikiama iš karto ir bendroje eilėje laukti nereikia, taip pat jiems protezavimo darbų apimtys ir sumos yra didesnės, nei kitiems asmenims).
  • asmenys, kurie yra pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais.

Šiuo metu yra kompensuojama nuo 424 eurų iki 1222,20 eurų. Kompensacijos dydis priklauso nuo dantų būklės ir amžiaus (vaikams iki 18 metų skiriama didesnė kompensacija). Dantų protezavimo suma gali būti mažesnė, tačiau negali viršyti nustatytosios. Jei protezuojamųjų darbų apimtys yra didesnės nei kompensacijos dydis, pacientas gali prisimokėti už papildomas paslaugas pats.

Dokumentai, reikalingi kompensacijai gauti:
  • Asmens dokumentas
  • Gydytojo odontologo siuntimas (forma 027/a). Asmuo turi kreiptis į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASPĮ), prie kurios yra prisirašęs, gydytoją odontologą. Taip pat galima kreiptis ir į kitos sveikatos priežiūros įstaigos, gydytoją odontologą, bet tokiu atveju turės susimokėti už suteiktą konsul-taciją.
  • Dokumentas įrodantis teisę kompensacijai gauti (tai būtų invalidumo ar pensininko pažymėjimas).
  • Prašymas įrašyti į asmenų, kurie laukia dantų protezavimo, sąrašus.

Šie dokumentai turi būti pristatyti į šeimos kliniką, prie kurios asmuo yra prirašytas (šiuos dokumentus gali pristatyti ir įgaliotas asmuo, jei pvz. prašantis kompensacijos yra senyvo amžiaus ir jam pačiam yra sunku vaikščio-ti). Klinika, prie kurios asmuo yra prirašytas, šiuos dokumentus privalo pristatyti į Ligonių Kasą.

Vėliau Ligonių kasos atsiunčia pranešimą paštu, apie asmens įtraukimą į laukiančių dantų protezavimo sąrašą (t.y. apie įstojimą į eilę).

Gavęs tokį teritorinės ligonių kasos pranešimą, asmuo gali ir nelaukti, kol ateis eilė ir bus pakviestas protezuoti dantis, o už suteiktas dantų protezavimo paslaugas susimokėti pats. O norėdamas, kad šių paslaugų išlaidos būtų kompensuotos, asmuo turės pateikti teritorinei ligonių kasai šiuos dokumentus:

  • patvirtintos formos prašymą (kompensuoti šias išlaidas, kuriame turi būti nurodyta banko sąskaita, į kurią bus pervedamos lėšos;
  • sąskaitos originalą, kurioje turi būti išskirta suma kompensuotina iš PSDF biudžeto;
  • pranešimą apie asmens įtraukimą į laukiančių dantų protezavimo sąrašą (pranešimo dublikatą, jei savojo pranešimo neišsaugojote, išduos TLK darbuotoja).

Arba gali laukti, kol gaus antrą laišką, t.y. raštišką kvietimą pradėti protezuotis dantis. Pastaruoju atveju už prote-zavimą jam mokėti nereikės – už protezavimo darbus kompensaciją Ligonių Kasos išmokės tiesiogiai protezavimo darbus atlikusiai klinikai, jei ji turi sudariusi sutartį su TLK (mūsų klinika tokią sutartį turi).

Dalintis

Reikia odontologo pagalbos?
užsirašykite dabar internetu